Biga Devlet Hastanesi
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü
Biga Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı Duyurusu

Güncelleme Tarihi: 12/03/2018

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı Duyurusu

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI PERSONELİNİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAVI TARİHİ, YERİ VE UYGULAMA DUYURUSU

1) SINAVIN ADI

Biga Devlet Hastanesi Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sözlü Sınavı

2) SINAVI YAPACAK MERCİ

 1. 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilere yönelik Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sözlü Sınavı  Biga Devlet Hastanesinde Kurulan Sınav Kurulu tarafından yapılacaktır. Sınavla ilgili tüm duyurular Kurumumuzun internet sitesinden yapılacaktır.

3) SINAV TARİHİ VE YERİ

 1. Biga Devlet Hastanesi’nde görevli tüm işçilerin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sözlü Sınavı 13.03.2018-15.03.2018 tarihleri arasında EK-1 listede yayınlandığı şekliyle Biga Devlet Hastanesi Yeni Hastane Binası konferans Salonunda  yapılacaktır.

4)SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE UYGULAMASI

 1. Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı Sözlü Sınav şeklinde yapılacaktır.
 2. Sözlü sınav soruları çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları iş ve vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olacaktır.
 3. Sözlü Sınavına katılmaya hak kazanan adayların hangi tarihte sınava alınacağına ilişkin liste ekte yer almakta (EK-1 ) olup, belirtilen tarihte sırası gelmeyen adayların sözlü sınavlarına ertesi gün devam edilecektir.
 4. Adaylar sınava kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb.) ile gireceklerdir.
 5. Kimlik belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

5)SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZ

 1. Kurumumuzca yapılacak Sözlü Sınavda adaylar BAŞARILI ya da BAŞARISIZ olarak (Her bir hizmet kolu için ayrı ayrı) değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 22.02.2018 tarihli ve 774.05-82 sayılı Olur’unun ekinde örneği bulunan sınav tutanaklarına işlenecektir.
 2. Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sözlü Sınav Sonuçları en geç 22 Mart 2018 tarihinde Kurumumuz  internet sayfasında yayınlanacaktır.
 3. Sınavda başarılı olamayan adaylar, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını 23-26 Mart 2018 tarihleri arasında yazılı olarak ilgili sınav kuruluna vereceklerdir.
 4. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar sınav kurulunca dikkate alınmayacaktır.
 5. Süresi içerisinde yapılan itirazlar, sınav kurulunca 27-28 Mart 2018 tarihleri arasında değerlendirilerek karara bağlanacak ve kesin sonuç listesi 29 Mart 2018tarihinde Kurumumuz  internet sayfasında yayınlanacaktır.


           EK-1Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste