Biga Devlet Hastanesi
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü
Biga Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta İletişim Birimi

Güncelleme Tarihi: 26/09/2017

Hasta İletişim Birimi

 

Hasta Hakları insan haklarının sağlık hizmetindeki yansıması olup, hastalarımızın yalnızca insan olmaları sebebi ile hak ettikleri, uluslararası ve ulusal mevzuat ile teminat altına alınan haklarıdır.

 

Hasta İletişim Birimimiz hastanemizde yaşanabilecek hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortay açıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun ve insan onuruna yakışı rbiçimde sunulması ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması amacıyla hastanemiz idari katında hizmet vermektedir.