Biga Devlet Hastanesi
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü
Biga Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Taşeron İşçilerin Kadroya Geçiş Başvuruları

Güncelleme Tarihi: 04/01/2018


BAŞVURU İÇİN BELGELER/EVRAKLAR

Kamu Kurumlarında Çalışan Taşeron İşçiler için kadro kapsamında olanlardan aşağıda belirtilen  başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve dilekçe eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığına, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvuracaklardır. Başvurular elden yapılacak olup kargo ya da farklı yollarla yapılan başvurular geçersiz olacaktır.


EK 1 BAŞVURU FORMU   (Sürekli işçi kadrolarına/geçici işçi pozisyonlarına geçişte başvuru formu)

ASIL DİLEKÇE


GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU


ÖRNEK DİLEKÇELER

SULH SÖZLEŞMESİ

FERAGAT DİLEKÇESİ  ** Davası olanlar dolduracaktır.

İCRA DİLEKÇESİ ** Davası olanlar dolduracaktır.


DİĞER EVRAKLAR

-  5 adet vesikalık fotoğraf,
-  Nüfus Kağıdı Fotokopisi
-  SGK hizmet Dökümü

-  Emekli ya da yaşlılık aylığı almadığına ilişkin belge,
-  Adli sicil belgesi (sabıka kaydı),
-  Varsa, başvuru sahibinin eklemek istediği sertifikalar-
-  
Öğrenim durumunu gösterir belge,
-  Erkeklerde Askerlik Durum Belgesi


1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete