T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Biga Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Biga Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Komiteler ve Ekipler

Güncelleme Tarihi: 17/08/2021

KOMİTE VE EKİPLER

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

      Hasta Güvenliği Komite Başkanı: Başhekim: Uz.Dr.Burhan AKBAŞ

      Başhekim Yardımcısı: Dt.Özgür KARASU

       İdari ve Mali Hizmetler Müdürü:  Hatice ERCAN DİZMAN

       Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü : Nursel YILMAZTÜRK 

       Müdür Yrd.: Deniz ÖZCAN

       Kalite Direktörü:  Tülay ÖZMEN

       Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: Halime KARA

       KBB Uzmanı: Op.Dr.Adil ÜSTÜN

      Anestezi Uzmanı: Uz.Dr.  Fatih KOÇ

      Eczacı:  Hilal AYRAN

      Bilgi İşlem Sorumlusu:  Adem BALABAN

      Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi :Filiz ÖZCAN

      Röntgen Teknisyeni: Savaş ZERAY

      Transfüzyon Merkezi Sorumlu Lab.Teknisyeni: Ali ERTUNÇ

      Biyokimya Uzmanı : Barış SAĞLAM

      Kalite Birim Çalışanı: Derya Sema BAYDEMİR

      Dahiliye Uzmanı: Arzu Ece TAHTASAKAL ULUER

      Acil Servis Sorumlu Hemşiresi : Çiğdem BİLİR

     Hemodiyaliz Ünitesi Sorumlu Hekimi:Esra EKER AYDIN

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Tesis Güvenliği Komite Başkanı: Başhekim Uz.Dr.Burhan AKBAŞ

Başhekim Yardımcısı: Dt. Özgür KARASU

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü: Hatice ERCAN DİZMAN 

Müdür Yardımcısı: Deniz ÖZCAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Nursel YILMAZTÜRK

Kalite Direktörü: Tülay ÖZMEN

Kalite Birim Çalışanı : Derya Sema BAYDEMİR

Eğitim Hemşiresi: Nilay OFLAZ

Güvenlik Personeli: Rıdvan ŞEKER

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu: Durmuş Ali İLİK

Hemşire: Berna SAVAŞ

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi:  Remzi EMREN

  ISG Uzmanı-Teknik Servis Sorumlusu: Hasan SİLAHTAR

EĞİTİM KOMİTESİ

Başhekim :Uz.Dr. Burhan AKBAŞ

  Başhekim Yardımcısı: Dt.Özgür KARASU

   Eğitim Komite Başkanı Sağlık  Bakım Hizmetleri Müdürü: Nursel YILMAZTÜRK

    İdari ve Mali Hizmetler Müdürü: Hatice ERCAN DİZMAN 

   Müdür Yardımcısı:Deniz ÖZCAN 

   Psikolog:Güven ERGÜN

   Kalite Yönetim Direktörü: Tülay ÖZMEN

   Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu: Durmuş Ali İLİK

   Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: Halime KARA

   Hasta Hakları Birim Sorumlusu: Merve IŞIK

   Eğitim Hemşiresi: Nilay OFLAZ

  Gebe Okulu Eğitmeni: Hayriye BAŞTÜRK 

   Diyabet Hemşiresi: Nihal ALICI

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Başhekim: Uz.Dr. Burhan AKBAŞ

Başhekim Yardımcısı :  Dt. Özgür KARASU

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı :  Uzm. Dr.Bayram KORKUT

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü: Hatice ERCAN DİZMAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü : Nursel  YILMAZTÜRK

Cerrahi Branş Sorumlusu : Op. Dr. Uğur DOĞRU

Pediatri ve Çocuk Branş Sorumlusu: Uzm. Dr. Hakan NEHİR

Dahili Branş Sorumlusu: Uzm Dr. Salim TOPSEVER

Anestezi ve Reanimasyon: Uzm.Dr. Fatih KOÇ

Acil sorumlu hekimi:Uzm.Dr. Mehmet KIY

Eczane Sorumlusu : Eczacı Hilal AYRAN

Kalite Direktörü: Tülay ÖZMEN

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: Halime KARA

Gösterge Sorumlusu : Rabia APUHAN

Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu: Müberra ÖNTÜRK

Teknik Servis Sorumlusu: Hasan SİLAHTAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

İşveren: Uz.Dr.Burhan AKBAŞ

Başhekim Yardımcısı : Dt. Özgür KARASU

İş Güvenliği Uzmanı : Hasan SİLAHTAR

İş Yeri Hekimi : Salim TOPSEVER

İdari ve Mali Hizm. Müdürü : Hatice ERCAN DİZMAN

Formen – Süpervizör Adına : Nursel YILMAZTÜRK

Kalite Direktörü : Tülay ÖZMEN

Sivil Savunma Adına : Deniz ÖZCAN

Çalışan Temsilcisi : Hayriye BAŞTÜRK

İSG Birim Sorumlusu : Kübra TEKİN SİLAHTAR 

AKILCI İLAÇ KULLANIM EKİBİ

Akılcı  İlaç Kullanım Ekip Sorumlusu Başhekim Yrd. :.Dr.Erhan BÜYÜK

Akılcı  İlaç Kullanım Ekip Sorumlu Yrd. Eczacı: Başak YAVUZ

Üroloji Uzmanı: Op.Dr. Kenan ARSLAN

Çocuk Hastalıkları Uzmanı :Hakan NEHİR

Dahiliye Uzmanı: Uz. Dr.Salim TOPSEVER

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Nursel YILMAZTÜRK

Hasta Hakları  Birim Sorumlusu: Gülsüm DEMİR

ANTİBİYOTİK KULLANIM EKİBİ

Başhekim : Uz.Dr.Burhan AKBAŞ

Başhekim Yardımcısı: Dt. Özgür  KARASU

Genel Cerrahi Uzmanı :Op.Dr. Hüseyin BALBUNAR

Çocuk Hastalıkları Uzmanı : Uz.Dr. Hakan NEHİR

Dahiliye Uzmanı: Uz.Dr. Bayram KORKUT
  
Eczacı: Hilal AYRAN

İLAÇ YÖNETİMİNDEN SORUMLU EKİP

Başhekim : Uz.Dr. Burhan AKBAŞ

Başhekim Yardımcısı : Dt. Özgür KARASU

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü : Hatice ERCAN DİZMAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü : Nursel YILMAZTÜRK

Kalite Direktörü: Tülay ÖZMEN

Kalite Birim Çalışanı: Derya Sema BAYDEMİR

Eczacı: Hilal AYRAN

Hemşire: Yasemin ÇAKMAK

Üroloji Uzmanı: Op.Dr. Kenan ARSLAN

Dahiliye Uzmanı: Uz.Dr. Arzu Ece TAHTASAKAL ULUER

E.K.H. :Halime KARA

Verimlilik Birim Sorumlusu: Gülsüm ÖZEN ÖZKES

NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ

Başhekim : Uz.Dr.Burhan AKBAŞ

Başhekim Yardımcısı: Diş Hekimi Özgür KARASU

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür: Nursel YILMAZTÜRK

Kalite Direktörü: Tülay ÖZMEN

Dahiliye Uzmanı: Arzu Ece ULUER TAHTASAKAL

Eczacı: Hilal AYRAN

RADYASYON GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU EKİP

Başhekim : Burhan AKBAŞ

Başhekim Yrd.: Dt.Özgür KARASU

Radyoloji Uzmanı : Uz. Dr. Fatih AKTAŞ

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü: Hatice ERCAN DİZMAN 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Nursel YILMAZTÜRK

Kalite Direktörü: Tülay ÖZMEN

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi: Filiz ÖZCAN

Röntgen Teknisyeni: Savaş ZERAY

Verimlilik Birim Sorumlusu : Gülsüm ÖZKES

BEYAZ KOD EKİBİ SORUMLULARI VE MÜDAHALE EKİBİ(MESAİ İÇİ ASİL ÜYELER)

Başhekim Yrd. Dt. Özgür KARASU

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Nursel YILMAZTÜRK

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü: Hatice ERCAN DİZMAN

Psikolog: Güven ERGÜN

Güvenlik Görevlisi: Rıdvan ŞEKER

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu: Durmuş Ali İLİK

BEYAZ KOD EKİBİ SORUMLULARI VE MÜDAHALE EKİBİ(MESAİ İÇİ YEDEK ÜYELER)

Patoloji Uzmanı : Nadir DEMİRGÜNEŞ

Hemşire :Nilay OFLAZ

Müdür Yrd.:Deniz ÖZCAN

Psikiyatri Uzmanı: Yunus Bayram KOÇYİĞİT

Güvenlik Görevlisi: Nihal GÖKER

Hasta Hakları Birim Sorumlusu,Sosyal Çalışmacı  : Merve IŞIK

BEYAZ KOD EKİBİ MESAİ DIŞI ÜYELERİ

Nöbetçi Uzman Hekim

Nöbetçi Güvenlik Personeli

Nöbetçi Supervizör

MAVİ KOD YÖNETİMİNDEN SORUMLU EKİP ÜYELERİ

Başhekim Yrd.:.Dt. Özgür KARASU

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Nursel YILMAZTÜRK

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü: Hatice ERCAN DİZMAN

MAVİ KOD MÜDAHALE EKİBİ  (MESAİ İÇİ ASİL ÜYELER)

Anestezi Uzmanı:Uz.Dr. Fatih KOÇ

Anestezi Teknisyeni: Veysel KARSLI

Güvenlik Personeli: Rıdvan ŞEKER

MAVİ KOD EKİBİ MÜDAHALE EKİBİ (MESAİ İÇİ YEDEK ÜYELERİ)

Anestezi Uzmanı: Uz.Dr.Rezzan İNAN

Anestezi Teknisyeni:Nihal ÇOM

Güvenlik Personeli: Nihal GÖKER

MAVİ KOD EKİBİ MÜDAHALE EKİBİ ( MESAİ DIŞI ÜYELER)

Nöbetçi Uzman Hekim

Nöbetçi Anestezi Teknisyeni

Nöbetçi Supervizör

PEMBE KOD EKİBİ SORUMLULARI VE MÜDAHALE EKİBİ(MESAİ İÇİ ASİL ÜYELER)

Başhekim Yrd.:Dt. Özgür KARASU          

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü : Nursel YILMAZTÜRK

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü: Hatice ERCAN DİZMAN

Hemşire: Kıymet KAZAN

Güvenlik Personeli: Rıdvan ŞEKER

Hasta  Hakları Birim Sorumlusu-Sosyal Çalışmacı: Merve IŞIK

PEMBE KOD EKİBİ SORUMLULARI VE MÜDAHALE EKİBİ(MESAİ İÇİ YEDEK ÜYELER)

Başhekim Yrd.:Uz.Dr.Nadir DEMİRGÜNEŞ         

Hemşire :Nilay OFLAZ

Müdür Yrd : Deniz ÖZCAN

Hemşire: Hayriye BAŞTÜRK

Güvenlik Personeli: Nihal GÖKER

Psikolog: Güven ERGÜN

PEMBE KOD MÜDAHALE EKİBİ (MESAİ DIŞI ÜYELER)

Nöbetçi Uzman Hekim

Nöbetçi Güvenlik Personeli

Nöbetçi Kadın Doğum ve Çocuk Servisi Hemşiresi

Nöbetçi Süpervizör

KIRMIZI KOD YÖNETİMİNDEN SORUMLU EKİP ÜYELERİ

Başhekim Yrd.: Dt. Özgür KARASU

Müdür Yrd.: Deniz ÖZCAN

Teknisyen : Hasan SİLAHTAR