T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Biga Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Biga Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

BİGA DEVLET HASTANESİ'NE 2. SOSYAL ÇALIŞMACI ATANDI

Güncelleme Tarihi: 29/09/2020112.jpg


Selçuk  Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nden  08.06.2012  yılında mezun olan  Sosyal Çalışmacı Durmuş Ali İLİK ; Selçuk  Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisansını 12.05.2019  tarihinde tamamlayarak 22.09.2020 tarihinde hastanemizde göreve başladı.

Sosyal çalışmacının görev alanları  şunlardır:

a) Mesleki çalışmalarını ilgili mevzuata uygun olarak yürütür.

b) Hastaneden hizmet alan,

1. Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,

2. Engelli hastalar,

3. Sağlık güvencesiz hastalar,                       

4. Yoksul hastalar,

5. Aile içi şiddet mağduru hastalar,

6. İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar,

7. Mülteci ve sığınmacı hastalar,

8. İnsan ticareti mağduru hastalar,

9. Yaşlı, dul ve yetim hastalar,

10. Kronik hastalar,

11. Ruh sağlığı bozulmuş hastalar,

12. Alkol ve madde bağımlısı hastalar,

13. Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar

14. İl dışından gelen hastalar, öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalar için sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular.

c) Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastaların uyumunu sağlamak için gerekli sosyal hizmet müdahalesinde bulunur.

ç) Hastanede yatarak tedavisi tamamlandığı halde ikametine gidemeyecek derecede düşkün ve kimsesi bulunmayan veya aileleri tarafından alınmayan hastaların ikametine nakillerini koordine eder. Bu kapsamda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlar.

d) Afetlerde, gerekli sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular.            

İlgili birim hizmetlerinden  faydalanabilmek için,Hastanemiz Hasta Hakları Biriminde  hizmet veren Sosyal Çalışmacı Durmuş  Ali İLİK   ile görüşme yapabilirsiniz