Misyon ve Vizyonumuz
09 Mart 2022

 

 

MİSYONUMUZ

     Hastalarımızın sorunlarını mevcut kaynaklarımızla en etkin ve en kısa sürede gidermektir.

 

VİZYONUMUZ

     Uluslararası standartlarda tam, tedavi ve bakım hizmeti veren bir sağlık merkezi konumuna gelmektir.


KALİTE POLİKAMIZ

 Hastalarımız İçin;
-Sunulan sağlık hizmeti sonuçlarının uluslararası standartlara ulaştırılmasını ve bu standartların
aşılmasını başarmayı sağlamak,
-Hasta bilgi gizliliği ve mahremiyetini her alanda korumayı hedeflemek,
-Bilgi edinmenin hastaların en doğal hakkı olduğunu ve bunun tedaviyi kolaylaştıran bir unsur olduğunu belirtmek,
-Hastaların sağlık hizmetinin yanı sıra konforlu bir bakıma da gereksinimi olduğunu benimsemek,
-Kaliteli hizmet sunmak için gerekli olan Bakanlığımızın standartları doğrultusunda sistemi kurgulamak,
-Hasta memnuniyetini sürekli ölçmeyi ve iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Çalışanlarımız İçin;
-Uluslar arası sağlık standartlarını yakından izlemeyi ve uygulamayı,
-Bilimin gerektirdiği kanıta dayalı tıbbı uygulamayı
-Eğitime önem vermeyi ve daha fazla eğitim ve araştırma imkanı sağlamayı
-Çalışanların fikirlerine saygı göstermeyi, önerilerinden yararlanmayı,
-Memnuniyetlerini ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi
-Misyonumuz ve politikalarımız ile vizyonumuz doğrultusunda Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamayı,
-Fiziksel ortamın yenilenmesinin sürekliliğini sağlayarak, hastalarımıza ve çalışanlarımıza ferah ve güvenilir bir ortam sunulmasını sağlamayı,
-Tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi hedeflediğimizi kabul ve taahhüt ederiz.


 DEĞERLER

  • Verdiğimiz sözleri tutmak ve bilimsel veriler ışığında bilgilendirme yapmak.
  • Doğru sözlü olmak ve etik kurallar içerisinde hasta haklarına saygılı hekimlik yapmak.
  • Hastamızın sosyoekonomik düzeyi ne olursa olsun sürekli bilgilendirme ve bilgilenme içinde olmak ve bunu sağlamak için kanallarımızı sürekli açık tutmak.
  • Üretken olmak; Klinik uygulamalarımızı sürekli değerlendirmek ve elde edilen verileri gelecekte yapacağımız uygulamalarda kullanmak.
  • Birlikte yönetmek; Elde edilen kazanımların tek bir kişi veya faktörden kaynaklanmadığının farkında olmak. Kimliği veya vasfı ne olursa olsun herkesin görüşlerine değer vermek
  • Hizmet üretiminde kaliteden hiçbir koşulda taviz vermemek.
  • “Kalite geliştirme asla sona ermeyecek bir seyahattir” sözünü ilkesel olarak benimsemek
  • Hizmet götürdüğümüz kişilerin ötesinde bizimle aynı ortamı paylaşan mesai arkadaşlarımızın da memnuniyetini esas tutmak. Aynı ortamı paylaştığımız mesai arkadaşlarımızın bizim için temel referans vericiler olduğunun farkında olmak. Mesai arkadaşlarımız ile iletişimi en üst düzeyde tutmak.
  • Çevre bilincine duyarlı olmak ve iş yaşamımızdaki çevre bilincine saygılı hizmet sağlamak. Hastalarımızın yaşam kalitesini arttırırken doğal olana yönlendirmek