Kalite Politikamız
09 Mart 2022


 Hastalarımız İçin;

-Sunulan sağlık hizmeti sonuçlarının uluslararası standartlara ulaştırılmasını ve bu standartların
          aşılmasını başarmayı sağlamak,
-Hasta bilgi gizliliği ve mahremiyetini her alanda korumayı hedeflemek,
-Bilgi edinmenin hastaların en doğal hakkı olduğunu ve bunun tedaviyi kolaylaştıran bir unsur olduğunu belirtmek,
-Hastaların sağlık hizmetinin yanı sıra konforlu bir bakıma da gereksinimi olduğunu benimsemek,
-Kaliteli hizmet sunmak için gerekli olan Bakanlığımızın standartları doğrultusunda sistemi kurgulamak,
-Hasta memnuniyetini sürekli ölçmeyi ve iyileştirmeyi hedefliyoruz.
Çalışanlarımız İçin;

-Uluslar arası sağlık standartlarını yakından izlemeyi ve uygulamayı,
-Bilimin gerektirdiği kanıta dayalı tıbbı uygulamayı
-Eğitime önem vermeyi ve daha fazla eğitim ve araştırma imkanı sağlamayı
-Çalışanların fikirlerine saygı göstermeyi, önerilerinden yararlanmayı,
-Memnuniyetlerini ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi
-Misyonumuz ve politikalarımız ile vizyonumuz doğrultusunda Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamayı,
-Fiziksel ortamın yenilenmesinin sürekliliğini sağlayarak, hastalarımıza ve çalışanlarımıza ferah ve güvenilir bir ortam sunulmasını sağlamayı,
-Tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi hedeflediğimizi kabul ve taahhüt ederiz.