Hizmet Veren Bölüm Ve Branşlar
25 Şubat 2022

POLİKLİNİK HİZMETLERİ:

·         Çocuk Hastalıkları Polikliniği

·         Dahiliye Poliklinikleri

·         Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği

·         Üroloji Poliklinikleri

·         Cildiye Polikliniği

·         Ortopedi Poliklinikleri

·         KBB Polikliniği

·         Kardiyoloji Polikliniği

·         Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği

·         Göğüs Hastalıkları Polikliniği

·         Genel Cerrahi Poliklinikleri

·         Göz Hastalıkları Polikliniği

·         Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği

·         Diş Poliklinikleri

ACİL SERVİS HİZMETLERİ

Acil servis, klinik ve 112 hizmetleriyle yoğun ilişki içerisinde çalışan, ilk müdahalenin yapıldığı ve belki de hastanın hayatla bağlantısının kopmasının engellendiği birimdir.    
Hastanemiz acil servisi de kendi alanında deneyimli doktor, hemşire, sağlık teknikeri, ATT ve yardımcı personelden oluşan ekibiyle hastalarına 24 saat kesintisiz olarak aynı kalitede hizmet veren bir ünitedir ve bu ünitede her hastanın durumuna göre tıbbî müdahalesi zamanında ve eksiksiz yerine getirilir. Hiçbir hasta, muayenesi yapılmadan acil olmadığı gerekçesiyle her hangi bir birime yönlendirilmez. Nöbetçi doktor, lüzumu halinde ilgili uzman doktoru hastanemize davet ederek tedaviyi üstlenmesini sağlar; hastanın tedavisi bu uzman tarafından sonuçlandırılır.

Hasta, çeşitli sebeplerden başka bir hastaneye nakledilecekse, yaşam desteği en iyi şekilde sağlanarak ve gidilecek sağlık kuruluşu, gerekli tedbirleri alması için mutlaka haberdar edilerek, görevli personelimiz nezaretinde, hastanın ambulansla nakli gerçekleştirilir.

YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Yatarak teşhis ve tedavi hizmeti alması gereken hastalara sunulan hizmetin niteliği, hastanelerin en önemli göstergelerinden biridir. Artık dünyanın her tarafında kabul edilen bir gerçek vardır: “Hastaneler temelde sağlık hizmeti verilen bir oteldir.”

Hastanemizde de bu gerçeği, kurumsal niteliğimizin bir göstergesi olarak değerlendirmekte ve tüm personeli ile birlikte benimsemektedir. İşte bu nedenledir ki; hastanemizde yatarak tedavi gören hastalarla onların refakatçilerini, azamî derecede memnun edilmesi gereken misafirlerimiz olarak görmekteyiz.

Yataklı Servislerimiz: 
-Giriş kat sağ kanat Dahiliye, Kardiyoloji,Enfeksiyon Hastalıkları Servisi
-Giriş kat sol kanat Nöroloji, Fizik tedavi,Dahiliye Servisi
-1.kat sağ kanat Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, Çocuk Hastalıları Servisi
-1.kat sol kanat Genel Cerrahi Servisi
 

YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ

-8 yataklı 1. Seviye Yoğun Bakım Ünitesi 
-9 yataklı 2.Seviye Yoğun Bakım Ünitesi olarak hizmet verilmektedir.

LABORATUVAR HİZMETLERİ

Hastanemiz laboratuvarları, hastalarımıza en güvenilir sonuçları en kısa sürede vermeyi amaçlamakta ve kapsamlı test menüsüyle kesintisiz olarak 24 saat  hizmet üretmektedir.

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ HİZMETLERİ

24 saat hizmet vermektedir.

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

MR

Diğer ismiyle manyetik rezonans, vücudun görüntülerini oluşturmak için güçlü mıknatıslar ve radyo dalgaları kullanan bir görüntüleme yöntemidir. 

Hastanemizde MR hizmeti verilmekte olup, sonuçlar hekimin bilgisayarında görülmektedir. İsteyen hastalara görüntüler CD ortamında verilmektedir.

Bilgisayarlı Tomografi

Hastanemizin bu bölümü 24 saat hizmet vermekte, sonuçlar 3-5 dakikada hekimin bilgisayarında görülmektedir. İsteyen hastalara görüntüler CD ortamında verilmektedir.

Röntgen

Hastanemizin röntgen bölümü 24 saat hizmet vermekte, çekilen filmler 3-5 dakikada hekimin bilgisayarında görülmektedir. İsteyen hastalara görüntüler CD ortamında verilmektedir.

Ultrasonografi

Ultrasonografi radyolojik tanı yöntemleri arasında kolay ve hızlı uygulanabilir olması, radyasyon içermemesi ve düşük maliyeti nedeniyle batın içi organlarının incelenmesinde ve gebelik takibinde ilk tercih edilen yöntemdir. Hastanemizde de  ultrason  hizmeti verilmekte, sonuçlar 30 dakika içerisinde hekimin bilgisayarında görülmektedir.
Mamografi ve Kemik Dansitometrisi mesai saatleri içerisinde hizmet vermektedir.

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

Hastanemiz 7 diş hekimi ile hizmet vermektedir. Diş polikliniklerimizde protez ,kanal tedavisi,dolgu,diş çekimi,diş taşı temizliği,dişeti hastalıkları tedavisi,ağız hastalıkları tedavisi yapılmakta olup, çocuk hastalara ise  koruyucu flor  ve fissür örtücü uygulamaları v.b hizmetleri verilmektedir.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

1 Hekim, 1 Tıbbi Sekreter ve 5 Sağlık personeli ile hizmet vermektedir.

HASTA HAKLARI BİRİMİ

Hasta Hakları Birimi; hastaların hizmet alım sürecinde karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olan, hak ihlaline uğradığını düşünen hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetlerinin giderilmesine çalışan ünitelerdir. Hastanemizde de Hasta Hakları Birim Sorumlusu tarafından bu hizmet verilmektedir

0RGAN BAĞIŞ BİRİMİ

Organ bağışı, bir insanın organlarının bir kısmının veya tamamının, henüz sağlıklı iken, beyin ölümünün ardından başka insanlarda yararlanılmak üzere bağışlanmasıdır. Hastanemizde de organ Bağış biriminde görevli hemşireler tarafından bilgilendirme ve bağışların kabulü yapılmaktadır.

SFT ALLERJİ, ODİYOMETRİ POLİKLİNİĞİ HİZMETLERİ

Hastanemizde bulunan diğer polikliniklerle bağlantılı olarak çalışmakta olup, hafta içi hizmet vermektedir.

DİYABET POLİKLİNİĞİ

Diyabet Eğitim  Hemşiresi tarafından hastalara diyabet eğitimi, insülin uygulamalarının  öğretilmesi, evde şeker ölçümü, hipoglisemi ve hiperglisemide yapılması gerekenler,beslenme,diyabette ayak ve yara bakımı gibi konularda eğitim verilmektedir.2016 yılı Şubat ayından itibaren hizmet vermektedir.

GEBE OKULU

Sağlıklı gebe, sağlıklı bebek anlayışıyla başlatılan gebe okulunun temel hedefi; annelerin mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gebelik ve doğum sürecini yaşaması, eşinin ve ailesinin de sürece katılmasını sağlamaktır. 2015 Mart ayından itibaren hizmet vermektedir.

DİYALİZ HİZMETLERİ

Diyaliz Ünitemiz 2017 Şubat ayından itibaren hizmet vermeye başlamış olup,cihaz kapasitesi arttırılarak 14 +1 diyaliz cihazı ile hizmet vermeye devam etmektedir.

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

4 ameliyat salonu ve 1 küçük müdahale odası  bulunmakta günde ortalama  20  ameliyat gerçekleşmektedir. Genel cerrahi, ortopedi, kadın doğum, üroloji, göz, kulak-burun-boğaz branşlarında birçok operasyonun yapılmaktadır. Ameliyathanemiz 24 saat hizmet vermektedir.

ENDOSKOPİ-KOLONOSKOPİ

Hastanemizde2 Genel Cerrahi Uzmanı tarafından hizmet verilmektedir.

EKO-EKG-EFORLU EKG-TANSİYON HOLTERİ

Hastanemizde bulunan diğer polikliniklerle bağlantılı olarak çalışmakta olup, hafta içi hizmet vermektedir.

DOĞUMHANE HİZMETLERİ

4 SDL odası ve deneyimli personeli ile 24 saat hizmet vermektedir. 

FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ HİZMETLERİ

Rehabilitasyon,parafin,elektroterapi hizmetleri verilmekte olup; ESWT Cihazı tenisçi dirseği,topuk dikeni kırma tedavisi yapılmaktadır.

ÖZELLİKLİ VE FARKLI HİZMETLER
- 1. ve 2. Seviye Yoğun Bakım Hizmeti
- Evde Sağlık Hizmeti
- Diyaliz Hizmeti
- Diyabet Okulu
-Bebek Dostu hastane uygulamaları
-Gebe Okulu
-Çocuk Gelişimci
-Palyatif Bakım Hizmeti
-Sosyal Çalışmacı