Biga Devlet Hastanesi’ nde Çocuk Gelişimi Birimi hizmete açıldı.
01 Eylül 2022

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ nden 28.09.2012 yılında mezun olan Çocuk Gelişimcisi Tuğba KADİROĞLU hastanemizde hizmet vermektedir.
Çocuk gelişimci; 
0-18 yaş aralığındaki; 
• Normal gelişim gösteren, 
• Özel gereksimi olan, 
•  Hasta, korunmaya muhtaç ve risk altında bulunan çocukların gelişim takibini yapar,
•  Akademik, psikolojik ve sosyal gereksinimlerinde bireye ve aileye danışmanlık yapar, 
• 0-6 yaş aralığı çocuklara Denver II Gelişim Tarama Testi uygular, 
• 0-18 yaş aralığına çeşitli çocuk testlerini uygular, 
Çocuk gelişimi biriminin danışmanlık konuları;
• Alt ıslatma (enürezis)
• Kaka kaçırma (enkoprezis)
• Kekemelik
• Konuşma güçlüğü/ konuşmada gecikme
• Çocukluk çağı mastürbasyonu
• Kardeş kıskançlığı
• 2 yaş sendromu
• Okul fobisi                                 
• Parmak emme
• Tırnak yeme
• Tuvalet eğitimi
• Akran zorbalığı
• Uyku problemi    
• Yeme problemi

Hastanemizdeki Çocuk Gelişimi hizmetlerinden faydalanabilmek için, Psikiyatri  ile  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinden yapılacak yönlendirme ile Çocuk Gelişimcimiz Tuğba KADİROĞLU ile görüşme yapabilirsiniz.