Kalite Yönetim Birimi
02 Haziran 2023

       KALİTE YÖNETİM BİRİMİ OLARAK;

 

-Sağlık Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

-Kurumsal amaç ve hedefler yönelik çalışmaları takip eder.

-Öz değerlendirmeleri yönetir.

-İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

-Memnuniyet anketi uygulama rehberi doğrultusundahasta ve çalışan memnuniyetin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması ) yönetir.

-Sağlık Kalite Standartları çerçevesindeSKS doküman yönetim sistemi doğrultusundadokümanların yönetimini sağlar.

-Gösterge yönetim rehberi doğrultusunda kalite göstergelerine ve klinik kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

-Sağlık Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

-Mavi, Pembe, Beyaz kod, Kırmızı kod, Turuncu kod ile ilgili kayıtların takibi ve toplanmasını sağlar,

-Sağlık hizmeti sunulan tüm bölümlerde hasta ve yakınlarının görüş bildirimleri için kullanılan dilek şikayet ve öneri kutularının aylık olarak takip ve raporlandırmasını sağlar,

-Hastane çalışanlarının görüşlerini bildirmeleri için kullanılan dilek şikayet ve öneri kutuları aylık olarak takip ve raporlandırmasını sağlar.

KALİTE BİRİM ÇALIŞANLARI;

 Kalite Direktörü: Tülay ÖZMEN

Kalite Birim Çalışanı: Derya Sema BAYDEMİR